Udvidelse af Skipper Clement Skolen

Skipper Clement Skolen har i flere omgange søgt om tilladelse til at udvide skolen på bekostning af villaer i nærområdet. Skipper Samrådet og Beboerforeningen Kærlundsmarken har argumenteret for at bevare villakvarteret og samtidig kræve en løsning på de trafikale problemer, som skolens beliggenhed giver allerede på nuværende tidspunkt. Vi har ligeledes arbejdet for at finde en alternativ placering af skolen, som vi gerne vil bibeholde i kvarteret, men det har ikke været økonomisk muligt at realisere.

‌Indsigelse mod lokalplan for Sk. Clement Skolen

På møde mellem By- og Landskabsforvaltningen, Skipper Clement Skolens ledelse og Skipper Samrådet d. 20. marts 2015 blev der indgået følgende aftale, som indbefatter løsning af de trafikale problemer.

Læs referatet her.