01.03.23 Busruter bevares

 
Så er der nyt ang. rutenettet for bybusser – læs bl.a. her på Nordjyske: https://nordjyske.dk/nyheder/aalborg/omstridt-busplan-vedtaget-vi-har-forsoegt-at-lytte-til-borgerne/4144012Den samlede materiale fra mødet kan findes her: https://referater.aalborg.dk/dagsordener-og-referater/klima-og-miljoeudvalget?udvalgid=36&moedetitel=2023-02-28%2008.30For vores vedkommende har Linie 16 været det spændende element – og den gode nyhed er her, at bussen fortsat skal køre på Scheelsmindevej og at den ikke skal føres af Kjærs Mølle Vej.Klippet fra materialet hvor der samles op på høringsrunden:
  • Længere gangafstand til stoppesteder i ScheelsmindeDilemmaet ved betjeningen i Scheelsminde er, om der skal skabes så direkte og hurtig kørsel mod Aalborg midtby eller kort afstand til stoppestedet. På baggrund af de høringssvar, der er kommet ind, ændres forslaget sendt i offentlig høring så betjeningen af Scheelsminde flyttes fra at være via Stjernevej til Scheelsmindevej. Årsagen til at ændre dette er, at der omkring Scheelsmindevej er mange boligblokke, hvorfor der er højere befolkningstæthed. Derfor vil flere borgere vil få kortere gangafstand til nærmeste stoppested ved at bussen kører på Scheelsmindevej. Derfor vurderes der at være større potentiale for flere passagerer ved denne ruteføring på trods af, at det vil øge rejsetiden med ca. 2 min.  
  • Ny forbindelse mellem Kærby og Aalborg BusterminalI forslaget til nyt bybusnet er der lagt op til at lave en forbindelse mellem Kjærs Mølle Vej og Aalborg Busterminal for at skabe øget fremkommelighed for den kollektive trafik. Der er potentiale for at reducere kørslen med 4 minutter og give bussen en fordel sammenlignet med bilen. Da anlægsprojektet for forbindelsen mellem Kjærs Mølle Vej og Aalborg Busterminal endnu ikke er udarbejdet, vil det ikke være en del af godkendelsen af det nye bybusnet. Hvis dette skal realiseret, skal der køres en særdelt proces for at undersøge, om projektet kan realiseres.  
Ruten er fremover denne:image.png