Renovering af Skippertorvet

Skipper Samrådet arbejder sammen med Ejerlauget Skipperen og Park & Natur på en tiltrængt renovering af Skippertorvet. Der er af Park og Natur udarbejdet en helhedsplan for området. I øjeblikket satses der på en trinvis igangsætning af planen.