Aktuelle sager

Aktuelle sager for Skipper Samrådet

 

  1. Renovering af Skippertorvet i samarbejde med Ejerlauget Skipperen og Aalborg Kommune.

 

  1. Forbedring af indendørs idrætsfaciliteter i området i samarbejde med bl.a. Aalborg Chang og Aalborg Seniorsport

 

  1. Trafikale og parkeringsmæssige problemer i Kærlundsmarken, foranlediget af de store byggeprojektet rundt om (udvidelse af UCN, Birkebo, Skipper Clement Skolen og nyt boligområde på den tidligere Carlsberggrund på Postmestervej / Forchhammersvej)
  2. Øvrige trafikale problemstillinger i samarbejde med de lokale beboerforeninger / repræsentanter.