Visioner 2022

  • Visioner for Skipper Samrådet:

Skipper Samrådet er det lokale talerør for 13.000 borgere i Kærby, Hobrovejs, -Kornblomst, -Bejsebakke og Scheelsmindekvarteret. Skipper Samrådet ser det som sin vigtigste opgave at sikre fortsat udvikling af samrådets virkeområde, så det altid er et af Aalborgs mest attraktive bosætningsområder for både unge og ældre. Det er samrådets ønske at samle hele områdets identitet omkring Skipperen. Det skal gøres gennem følgende:

  • Skipper Samrådet arbejder på at få renoveret Skippertorvet og styrket området som et byrum, hvor der er mulighed for årlige og sæsonaktuelle aktiviteter. Det vil give byrummet sin egen identitet – et sted, som vi er stolte af at bo og færdes i.
  • Skipper Samrådet arbejder til stadighed på at højne trafiksikkerheden for alle typer trafikanter, bl.a. ved tiltag, der reducerer trafikmængde, hastighed og forurening fra tung trafik på alle gennemgående veje med beboelse.

Da en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm er den, der i henhold til WWM-redegørelsen vil lede mest mulig trafik samt luft/støjforurening uden om vores bymiljø, går vi ind for denne løsning.

  • Skipper Samrådet vision er, at området skal udvikles som et grønt område med yderligere beplantning og biodiversitet.
  • Skipper Samrådet vil arbejde for en masterplan, hvor Aalborg Zoo, bliver omdrejningspunktet i den nye historie ”Vildere Aalborg”. Aalborg Zoo skal udvides ned over Mølleparken, over Hobrovej og videre ned til Rømersvej. I forbindelse med masterplanen vil Skipper Samrådet arbejde på at få ændret navnet Hobrovej fra Vesterbro til Mariendal Mølle til: Skipper Clement Boulevard. På den måde bidrager navnet til at styrke områdets identitet som bydelscenter, jf. Kommuneplanen.
  • Skipper Samrådet vil sammen med de øvrige foreninger arbejde for, at der er attraktive aktiviteter og væresteder for områdets unge 12-17 år
  • Skipper Samrådet arbejder på at bevare de gode udendørs idrætsfaciliteter i området og vil til stadighed arbejde på at forbedre indendørsfaciliteterne.

Juni 2022