Visioner 2017

Visioner for Skipper Samrådet:

Skipper Samrådet er det lokale talerør for 13.000 borgere i Hobrovejskvarteret, Kornblomstkvarteret, Bejsebakkekvarteret, Scheelsmindekvarteret og Kærby området. Skipper Samrådet ser det som sin vigtigste opgave at sikre fortsat udvikling af samrådets virkeområde, så det altid er et af Aalborgs mest attraktive bosætningsområder for både unge og ældre. Det er samrådets ønske, at samle hele områdets identitet omkring Skipperen. Det skal gøres gennem følgende:

  • Skipper Samrådet arbejder på at få renoveret Skippertorvet og styrket området som et byrum, hvor der er mulighed for årlige og sæsonaktuelle aktiviteter. Det vil give byrummet sin egen identitet – et sted, som vi er stolte af at bo og færdes i.
  • Skipper Samrådet arbejder til stadighed på at højne trafiksikkerheden for alle typer trafikanter, bl.a. ved tiltag, der reducerer trafikmængde, hastighed og forurening fra tung trafik på alle gennemgående veje med beboelse.

Da en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm er den, der i henhold til WWM redegørelsen vil lede mest mulig trafik samt luft/støjforurening uden om vores bymiljø, går vi ind for denne løsning.

  • Skipper Samrådet arbejder på at få forskønnet Hobrovej som grøn indfaldsvej til byen, JF. Kommuneplanen, gerne med mindre træer/buske i midterrabatten. Herved højnes det æstetiske indtryk på Aalborgs sydlige indfaldsvej, og man signalerer til trafikanterne, at de kører i bymæssig bebyggelse.
  • I forbindelse med en kommende masterplan for hele Hobrovejskvarteret vil Skipper Samrådet arbejde på at få ændret navnet Hobrovej fra Vesterbro til Mariendal Mølle til: Skipper Clement Boulevard. På den måde bidrager navnet til at styrke områdets identitet som bydelscenter, jf. Kommuneplanen.
  • Skipper Samrådet arbejder på at bevare de gode udendørs idrætsfaciliteter i området og gerne forbedre de indendørs faciliteter på baggrund af de aktuelle kapacitetsproblemer.

September 2017