Skipperens erindringsværksted

Skipper Samrådet har givet startskuddet til etableringen af et erindringsværksted for området, nærmere betegnet Kærby, Hobrovejs- Kornblomst- og Bejsebakkekvarteret.

Formålet med erindringsværkstedet er at er at motivere ældre borgere med tilknytning til området til at fortælle og skrive deres erindringer og således bistå dem med at få disse bevaret for eftertiden.

Området rummer meget spændende historie, f.eks. opbygningen af kvarteret omkring bryggeriet Urban, det gamle Amtssygehus, arbejdsanstalten, grusgraven, Aalborgtårnet og Aalborghallen samt hele Kildeparkens historie. Kærbys forvandling fra landbrug til boligområde og den tilhørende industri rummer ligeledes mange historier. Det samme gør husvildebarakkerne Øen, områdets store idrætsforeninger, møllerne, de to kirker, Ansgarkirken og Margrethekirken, beplantningen og bebyggelsen af Bejsebakken, Aalborg Zoo, statuen af Skipper Clement og meget mere.

Som alle steder er der også mange minder om de to verdenskrige. Hvad var det lige der skete i dette område, hvor tyskerne havde kommandocentral?

Erindringsværkstedet agter også at arrangere foredrag og evt. forskellige historiske udflugter, ligesom der også gerne modtages forskellige historiske artikler.

Alle, der på den ene eller anden måde ønsker at deltage i dette, kan optages som medlemmer ved henvendelse til:

Ole Andersen,  vinavler@gmail.com,  21377749