09.04.2024 Indkomne forslag til generalforsamling i Skipper Samrådet

Som tidligere annonceret her på siden (læs her) så afholdes der generalforsamling i Skipper Samrådet tirsdag den 9. april 2024 kl. 19.00 efter følgende agenda:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand og resterende bestyrelse
  6. Eventuelt

Efter den formelle del af generalforsamlingen deltager rådmand Jan Nymark Thaysen og bl.a. belyse de aspekter, der bliver relevante for området når anlægsloven om den 3. Limfjordsforbindelse er vedtaget.

Som det fremgår af agendaen for generalforsamlingen, så skal der under punkt 4 fremlægges og drøftes følgende forslag afleveret forud for generalforsamlingen.

  • Forslag til reviderede vedtægter for Skipper Samrådet indsendt af bestyrelsen
  • Forslag til indsats for bevarelse af træer i Aalborg Kommune – indsendt af Bedsteforældrenes KlimaAktion

De to forslag er vedlagt i det følgende.

Forslag til reviderede vedtægter for Skipper Samrådet

Final Vedtægter for Skipper Samrådet 2024
 
Forslag til indsats for bevarelse af træer i Aalborg Kommune

Brev vedr. bevarelse af træer