Forbedring af indendørs idrætsfaciliteter i området

Forbedring af indendørs idrætsfaciliteter i området i samarbejde med Aalborg Chang, Aalborg Seniorsport og Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturforvaltning.

Vi glædes over, at byrådet i Aalborg Kommune i okt. 2016 har afsat midler over de kommende 2 budgetår til byggeri af en hal på Provstejorden i forlængelse af Changs klubhus, Skipperen Idræts- og Kulturcenter. Planlægningsarbejdet er nu i gang.

Et byggeri kan tidligst forventes klar ultimo 2019.