Trafikken på Hobrovej

Samrådet arbejder løbende på at hastighed og trafikmængde reduceres, og at de svage trafikanter tilgodeses.

Se også tidligere sager.