Fra Hasseris avis – generalforsamling 2017

Skipperprisen uddelt for første gang i flere år

07-04-2017

Skipper Samrådet afholdte den årlige Generalforsamling, og her blev prisen overrakt.

Af Palle Bjørnstrup

Det var en noget overrasket vinhandler Martin Andersen fra Vin&Vin, der blev kaldt frem for at modtage prisen. Han var fuldstændig uforberedt, idet han var blevet bedt om at komme til generalforsamlingen for at fortælle om sit projekt med ”Skipper Rom”, som Skipper Clement har inspireret til. Vin&Vin fik prisen, fordi firmaet på bedste vis har været med til at styrke sammenhængskraften i området. Dels ved at lancere Skipper Rommen, dels også ved at have skabt liv i huset på hjørnet af Vestre Alle/Hobrovej, men også for det særlige tiltag med en vinmark lige udenfor forretningen. Martin Andersen modtog blomster og en kontant erkendtlighed på kr. 1.000,-, som han fik, ikke via check, men via mobilpay. Checks er jo afskaffet, så derfor.
Herefter fik Martin Andersen lov at fortælle om sit projekt med Skipper Rommen, der er et flerårigt tiltag, idet den kommer til at fremstå i årgangene 2016, 2017, 2018 og 2019. Lige nu var han i fuld gang med at få tilsmagt årgang 2017.

Herefter blev den ordinære generalforsamling afviklet. Birte Rasmussen blev dirigent og Flemming Retbøll tog sig af referatet.
Ordet blev givet til formand Inger Tvorup, der på bestyrelsens vegne aflagde beretningen. En god og fyldestgørende beretning, der dels viste dels fortalte om de mange gøremål, som Skipper Samrådet er involveret i. Området spænder vidt, da der er ca. 13.000 borgere i Samrådets område.

Generelt arbejder man for at bevare og forbedre ting i området. Formanden var glad for, at der fortsat kom nye virksomheder/forretninger til området. Herudover blev omtalt forandringen omkring Kærby Hvilehjem, der efter at have huset flygtninge, nu bliver ombygget til 16 familieboliger. Der bliver også fortsat arbejdet på at renovere Skipper Torvet, men det er samlet set et dyrt projekt, og det er Kommunen og Ejerforeningen Skipperen, der skal stille med økonomi. Bl.a. blev nævnt, at der arbejdes på at nivellere området, så man kunne undgå betontrapperne ud mod Hobrovej, men betonkanterne om anlægget trænger til renovering. Der arbejdes på at finde finansiering.

Overordnet er Skipper området præget af trafikproblemer. Hobrovej er stærkt trafikeret og fødevej til Limfjordsbroen, så håbet var, at der snart kom en 3. Limfjordsforbindelse, så Hobrovej kunne blive aflastet. Det er beregnet til at mindske trafikken på Hobrovej med 7.500 biler i døgnet. Trafik forhold er stadig et stort problem i området i forhold til den kraftige udbygning, der sker med plejehjem og andre boliger ved Forchhammersvej, samt det gammelkendte omkring trafikken ved Skipper Clement Skolen. Her har skolen opkøbt to villaer, der delvis i første omgang skal benyttes til administration, men på sigt ønsker skolen at bygge ud, så deres elever på de internationale spor, kan rummes på skolen. De bor i øjeblikket til leje flere steder ude i byen. Samrådet har god dialog med skolen, der også er meget samarbejdsvillig. P-pladserne langs Gl. Kærvej er blevet til fri parkering, men det kører heller ikke uden problemer.

I forbindelse med div. nybyggerier bl.a. på den tidligere øldepot grund, har Samrådet opfordret Kommunen til at skabe adgangsforhold via Postmestervej, så Forchhammersvej kunne aflastes, Men Kommunen fastholder at Postmestervej er beregnet for erhvervstrafik, og at der derfor ikke kan skabes adgang for privattrafik.

Skipperdagen der blev afholdt d.3.9. i anledning af Samrådets 20 års jubilæum blev en delvis succes. Konklusionen er, at i forhold til den indsats, der blev iværksat både økonomisk og manpowermæssigt, så var der for lidt harmoni mellem den store indsats og resultatet. Derfor har man konkluderet, at man ikke vil gennemføre en Skipperdag i 2017.
Til gengæld blev årets Julemarked en pæn succes med gode oplevelser, så det vil man fortsætte.
Så blev der informeret om, at det gule hus ved Møllen vil blive nedrevet, da det er i for dårlig stand til beboelse. Det bliver erstattet af tæt/lav bebyggelse.
Projektet med Skipper Hallen Idræts- og Kulturcenter er under fortsat udvikling. Der eksisterer nu et skitseprojekt der skal videre til Byrådet. Projektet er tænkt etableret i forlængelse af Idrætsklubben Changs nuværende klubhus. Og formanden udtalte om dette: Vi er så tæt på, som vi aldrig har været med dette projekt.
Forsamlingen modtog beretningen med akklamation.

Regnskabet forelagt af Gert Kristensen udviste et behersket underskud på kr. 368,25, og blev godkendt. Der var ingen indkomne forslag.

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Gert Kristensen blev genvalgt. Inger fra Stjernekvarteret
overtog den næste plads, men det lykkedes ikke at få valgt endnu en person til bestyrelsen.
Suppleanter og revisorer blev genvalgte.

Formanden Inger Tvorup rundende generalforsamlingen af, takkede dirigenten, forsamlingen for fremmødet samt sine bestyrelseskolleger, hvorefter aftenens kulinariske islæt kom på bordet.