Forbedring af indendørs idrætsfaciliteter

Planlægningen af  Skipperen Idræts- og Kulturcenter er nu i gang i tæt samarbejde med Aalborg Chang, Aalborg Seniorsport og Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturforvaltning.

Vi glædes over, at byrådet i Aalborg Kommune i okt. 2017 har afsat midler over de kommende 2 budgetår til byggeri af en bevægelseshal på Provstejorden i forlængelse af Changs klubhus.

Et byggeri kan tidligst forventes klar ultimo 2019.