Parkeringsproblemer i Kærlundsparken

Skipper Samrådet arbejder sammen med Beboerforeningen Kærlundsmarken og Andelsboligforeningen Skipper Clement på at få løst de voksende parkeringsproblemer på Forchhammersvej og ligeledes på Kærlundsvej.

 

Indsigelse mod lokalplan for plejeboliger og institution på Forchhammersvej Læs indsigelsen her

‌Indsigelse mod lokalplan for boliger på depotgrunden: Læs indsigelsen her 

 

Skipper Samrådet og repræsentanter fra Beboerforeningen Kærlundsmarken og senest også  Andelsboligforeningen Skipper Clement har  i årets løb haft flere møder med Aalborg Kommune vedr. den tiltagende trængsel i kvarteret, nu forstærket af flere store byggeprojekter og deraf øget trafikalt kaos. I nord drejer det sig om udvidelsesplaner for Skipper Clement Skolen, i syd UCN, mod øst udvidelse af Birkebo samt planer om et stort boligbyggeri på den tidligere depotgrund med planer om til- og frakørsel via en i forvejen belastet Forchhammersvej i stedet for via Postmestervej.

Ud over dårlig kommunikation omkring de igangværende og kommende byggeprojekter langs Forchhammersvej, generelt tiltagende trængsel i kvarteret og for lille parkeringsnorm til de store institutioner har vi påpeget følgende konkrete problemer:

1 Trængsel på Gl. Kærvej i forbindelse med aflevering af børn på Skipper Clement Skolen
2 Indsnævret vejbane under tunellen på Kærlundsvej på grund af parkerede biler
3 Parkering i bunden af Rømersvej, så lovlig passage uden om bilerne er umulig
4 Svært at komme ud fra indkørsler på Forchhammersvej og dårlige forhold for de svage trafikanter
5 Nuværende lukning af parkeringsmuligheder i den sydlige del af Forchhammersvej med afsmittende virkning på de tilstødende gader.

Fra kommunal side er der nu truffet beslutning om:
6 At åbne de 80 (næsten altid tomme) betalingspladser på Gl. Kærvej, så de tilstødende gader aflastes
7 At etablere afsætningspladser i den nordlige ende af Kærlundsvej og omkring Sk. Clement Skolen / Stenosvej, så trængslen i bunden af gaden mindskes. (nærmere plan følger)
8 At opsætte P-forbudsskilte omkring viadukten på Kærlundsvej
9 At lave nye trafiktællinger på Forchhammersvej i 2016 som optakt til videre drøftelser af de forslag, vi har fremsendt fra lokalområdet.
10 Desuden er vi blevet lovet bedre dialog i forbindelse med de igangværende og kommende lokalplaner.