06.04.22 Masterplan for Skipper området

På den seneste generalforsamling i Skipper Samrådet, blev sløret løftet for ønsket om den nye fortælling om Skipper området.

Skipper Samrådet er det lokale talerør for 13.000 borgere i Kærby, Hobrovejs-, Bejsebakke-, Kornblomst- og Scheelsmindekvarteret. Skipper Samrådet ser det som sin vigtigste opgave at sikre fortsat udvikling af samrådets virkeområde, så det altid er et af Aalborgs mest attraktive bosætningsområder for både unge og ældre. Det er samrådets ønske at samle områdets identitet omkring Skipperen. 

I forbindelse med etablering af den 3. limfjordsforbindelse, udflytningen af sygehus syd, samt etableringen af plusbus 2 ruten, får vi helt nye muligheder.

Vi ser gerne, at Aalborg Zoo bliver omdrejningspunktet i den nye fortælling som bakker op om Aalborg kommunes slogan “Vildere Aalborg”

Vedhæftede billeder og illustrationer præsenterede vi for en meget begejstret forsamling på generalforsamlingen, der både talte borgere og politikere.

Når den 3. limfjordsforbindelse Vest om Aalborg er etableret behøves Hobrovej ikke længere være en prioriteret vej – planen er jo også, at en Plusbus 2 fra Svenstrup til Bouet, bliver prioriteret i højre spor nord/syd. 

Skipper Samrådet ønsker, at den nye fortælling om vores bydel skal være med udgangspunkt i universet “vildere Aalborg” og hvor Aalborg Zoo skal spille en central rolle.

Vi forestiller os, at arealet ned ad Mølleparksvej inddrages og hvor der kan være passage af dyr hen over Hobrovej i et nyt brosystem, hvor man kan se dyrene passere. Hele Rømersvej inddrages, ligesom posthusarealet inddrages til Aalborg Zoo og til et vildere Aalborg