01.05.22 Renovering af Skippertorvet er i gang

                       

1. marts startede renovering og fornyelse af Skippertorvet.
I første etape kommer der nye belægninger (Herregårdssten) fra Busskuret ved Hobrovej og op til Netto. På grund af en del faldskader laves de smalle trin på den eksisterende trappe om, så der fremadrettet kommer to trin med god dybde. Endvidere laves den meget stejle rampe om, så rollatorbrugere og kørestolsbrugere kan anvende rampen.
Endvidere bliver der lavet en flot cykelparkeringsplads.
Projektet koster ca. 400.000 kr. som Ejerlauget Skipperen betaler udgifterne til. Vi har søgt fonde og Aalborg kommune om midler til projektet – dog uden foreløbigt held.
Det er planen, efterhånden som vi får midler til projektet, at vi vil fortsætte med ny belægning fra Netto hen forbi alle forretningerne – belægningen er i dag meget nedslidt.
Det bliver rigtig flot, når det engang er færdigt, og vil naturligvis højne værdien for området for os alle sammen.

Samrådet arbejder sammen med Ejerlauget Skipperen og Park & Natur på en tiltrængt renovering af Skippertorvet. Der er af Park og Natur udarbejdet en helhedsplan for området. I øjeblikket satses der på en trinvis igangsætning af planen.