Møde med By- og Landskabsforvaltningen,

Skipper Samrådet har netop afholdt møde med By- og Landskabsforvaltningen, hvor følgende områder er blevet diskuteret:

a. Skippertorvet
b. Forskønnelse af Hobrovej
c. Rømersvej / Postmestervej
d. Stierne i Kærby / Eternitsøen
e. Området ved Hobrovej / Valmuemarken, incl. det flisebelagte område
f. Mølleparken – planlagte projekter
g. Rabatterne på Vestre Allé

Formålet med mødet var, at fortsætte den positive udvikling og foskønnelse af vores attraktive boligområde.