Kommende broforbindelser over jernbanen i Østerådalen

Uddrag af referat mellem Banedanmark, Aalborg Kommune og berørte lodsejere om kommende broforbindelser over jernbnen, 10. dec. 2017 Projektleder Jens Søgaard Nielsen (Banedanmark) orienterede kort om elektrificeringsprojektet og de forberedende arbejder, der ligger forud den egentlige elektrificering. Således bl.a. omhandlende ombygning og nedrivning af broer langs strækningen Aarhus – Lindholm for at skabe den fornødne Læs mere …

Udvidelse af Skipper Clement Skolen

Skipper Clement Skolen har i flere omgange søgt om tilladelse til at udvide skolen på bekostning af villaer i nærområdet. Skipper Samrådet og Beboerforeningen Kærlundsmarken har argumenteret for at bevare villakvarteret og samtidig kræve en løsning på de trafikale problemer, som skolens beliggenhed giver allerede på nuværende tidspunkt. Vi har ligeledes arbejdet for at finde Læs mere …

Flygtninge

De sidste flygtninge er ude af Kærby Hvilehjem pr. 15.08. Aftalen omkring brugen af Kærby Hvilehjem som gennemgangsboliger i ca. et år frem fra 01.06.15 er således overholdt.   Nyhedsbrev fra Lokal samfundet Bygger Bro [gview file=”https://usercontent.one/wp/wordpress.skippersamraadet.dk/wp-content/uploads/2015/05/nyhedsbrev-LBB-juni.pdf?media=1674404472”]     [gview file=”https://usercontent.one/wp/wordpress.skippersamraadet.dk/wp-content/uploads/2015/05/Nyhedsbrev-Lokalsamfundet-Bygger-Bro-April-1.pdf?media=1674404472”] Opfølgningsmøde Kærby Hvilehjem Tid kl. 09:30-11 2015 Sted Kærby Hvilehjem 16, Kærby, 9000 Aalborg Deltagere Inger Læs mere …

Møde med By- og Landskabsforvaltningen,

Skipper Samrådet har netop afholdt møde med By- og Landskabsforvaltningen, hvor følgende områder er blevet diskuteret: a. Skippertorvet b. Forskønnelse af Hobrovej c. Rømersvej / Postmestervej d. Stierne i Kærby / Eternitsøen e. Området ved Hobrovej / Valmuemarken, incl. det flisebelagte område f. Mølleparken – planlagte projekter g. Rabatterne på Vestre Allé Formålet med mødet Læs mere …