Flygtninge

De sidste flygtninge er ude af Kærby Hvilehjem pr. 15.08. Aftalen omkring brugen af Kærby Hvilehjem som gennemgangsboliger i ca. et år frem fra 01.06.15 er således overholdt.

 

Nyhedsbrev fra Lokal samfundet Bygger Bro

[gview file=”https://usercontent.one/wp/wordpress.skippersamraadet.dk/wp-content/uploads/2015/05/nyhedsbrev-LBB-juni.pdf?media=1674404472”]

 

 

[gview file=”https://usercontent.one/wp/wordpress.skippersamraadet.dk/wp-content/uploads/2015/05/Nyhedsbrev-Lokalsamfundet-Bygger-Bro-April-1.pdf?media=1674404472”]


Opfølgningsmøde Kærby Hvilehjem

Tid kl. 09:30-11 2015
Sted Kærby Hvilehjem 16, Kærby, 9000 Aalborg
Deltagere
Inger Tvorup, formand for Skipper Samrådet
Claus Meyer, formand for Kærby Grundejerforening
Jeanette Brorson Sagan, konsulent By- og Landskabsforvaltningen
Jeppe Bülow Sørensen, leder Socialcenter Integration
Gurli Fuglsang Joensen, konsulent Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Jeanette Lehman Pejtersen, praktikant Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Ken Nielsen, projektleder Lokalsamfundet Bygger Bro
Afbud
Indtast afbud
Sagsnr./Dok.nr.
2015-019009 / 2015-019009-28
Referent
Gurli Fuglsang Joensen
Indledning – fakta

Kærby Hvilehjem huser lige nu 28 flygtninge fra både Eritrea og Syrien. Disse flygtninge er enlige mænd eller mænd som venter på familiesammenføring. Der bor 2 landsmænd på hvert værelse, dog er der enkelte som der er blevet taget hensyn til blandt andet pga. sygdom, så de bor kun én på værelset. Meldingerne fra medarbejderne, som er i kontakt med flygtningene, er at det går godt og at de nye beboere er kommet godt på plads.
Der flytter fire mere ind 1. juli.
Overetagen er ikke i brug endnu, og er i gang med at blive møbleret. Viva Bolig står for rengøring af fællesarealer på stedet og Viva bolig har en medarbejder til at stå for havearbejde. Der er også i gang sat en plan om at få en opvaskemaskine i fællesrummet, til de forskellige aktiviteter som der i fremtiden vil komme.
Angående fremtidsplanerne med Kærby Hvilehjem er der ikke sket ændringer, så tidsplanerne forventes overholdt i forhold til ombygning. Der afventes fortsat svar fra Landsbyggefonden.
Hvis der opleves udfordringer, så kontakt Socialcenter Integration på tlf. 99 31 58 30 eller mail social.integration@aalborg.dk
De frivillige

Der er blevet oprettet 4 forskellige aktiviteter af frivillige, blandt andet en madklub, som bliver sat i gang allerede mandag d. 22. juni på Kærby Hvilehjem. Fællesrummet i kælderen vil også være centrum for andre fælles aktiviteter som bliver oprettet. Der kommer hele tiden nye idéer fra frivillige, som er vigtigt for arbejdet med at få flygtningene integreret i det danske samfund.
Der er også andre tiltag i forhold til flygtningene blandt andet har Røde Kors et projekt kaldet FriendMatch, som er med til at skabe et bedre netværk for unge flygtninge. Derudover har fodboldklubberne Chang og AaB også meldt sig på banen til at lave projekter for flygtningene.

Havearbejde kunne også være et projekt for frivillige i samarbejde med flygtningene. Udover de allerede arrangerede projekter, ville det også være en plan at lave noget kreativt med flygtningene, da væggene på Kærby Hvilehjem er meget kedelige og hvide.
Der arbejdes på at lave en oversigt over de forskellige tilbud, så det er nemmere, at involvere nye frivillige samt at få beboere til at deltage. Der er derudover også ambitioner om at lave en café hvor det vil være muligt, at stille de forskellige spørgsmål, som de nye og gamle beboere måtte have og derved en nem måde at få hjælp til selvhjælp.
Der er fokus på at få spredt de forskellige informationer, så lokalsamfundet ved hvad der sker på Kærby Hvilehjem og bliver inddraget. Dette vil ske i samarbejde med Skipper Samrådet og Kærby grundejerforening, som kan lægge info på deres hjemmesider samt via Facebook gruppen Kærby – et pragtfuldt sted at bo. Når det er relevant anvendes også Facebook gruppen Venligboerne – Aalborg og omegn.
Personer, som er interesseret i at blive involveret i de frivillige aktiviteter kan kontakte Ken Nielsen på mail KNIE-fb@aalborg.dk eller på tlf. 99 82 76 08
Ændringer

Der vil ske ændringer i efteråret i forhold til modtagelsen af nye flygtninge. Modtagelsen vil blive tilrettelagt således, at der allerede fra dagen efter ankomst vil der være et program hvor det vil være muligt, at få svar på alle spørgsmål samlet. Dermed bliver modtagelsen mere effektivt og mere overskuelig for de nyankomne flygtninge.
Nyt møde

Der aftales nyt opfølgningsmøde i efteråret, så vi gensidigt kan holde hinanden orienteret om udviklingen ift. Kærby Hvilehjem.

 


 

Mail fra Aalborg Kommune

Kære alle

Tak for det store engagement på gårsdagens møde på Kærbyskolen. Det store engagement er virkelig værdifuldt for flygtningene, der skal bo på Kærby Hvilehjem.

Der blev dannet 4 frivilliggrupper på mødet. Det var:

– Praktisk hjælp, herunder sprog- og lektiecafe
– Madklub
– Introduktion samt ture rundt i byen
– Gode og ”billig” aktiviteter omkring Kærby og omegn samt Aalborg

Vedhæftet er kontaktoplysninger på de 4 grupper. Her fremgår det også hvem der er udpeget som tovholder (på nær madklubben, der endnu ikke har udpeget). Den næste tid skal gå med planlægning og koordinering af aktiviteterne før de nye flygtninge flytter ind. Når I er blevet mere konkrete om detaljerne i Jeres gruppe,  bla.  hvor og hvornår, må I meget gerne kontakte mig, således vi kan få lavet det her interaktive dokument vi alle kan arbejde i.

Derudover er der udarbejdet en inspirationsliste på baggrund af forslag fra mødet. Den fremgår ligeledes af vedhæftede.

Er der spørgsmål eller brug for hjælp i grupperne er I meget velkomne til at kontakte ut.

Med venlig hilsen

Ken Nielsen
Konsulent
Email: knie-fb@aalborg.dk
Tlf. dir: 99827608
Mobil: 31997608

Aalborg Kommune
Center for Tværfaglig Forebyggelse
Hjulmagervej 22.
9000 Aalborg.

Vedhæftning

Frivilliggrupper Kærby Hvilehjem

Introduktion samt ture i byen
Malene Dissing (tovholder) 27582168 malene_dissing@hotmail.com
Kim Andersen 21497544 kimstigandersen@gmail.com
David Davidsen 61990566 d2davidsen@gmail.com
Klaus Gluud Larsen 27441846 kglarsen1984@hotmail.com
(mangler navn) britiviti@yahoo.com

Praktisk hjælp, lektie – sprogcafe
Bjarne Poulsen (tovholder) bjar3229@sofienet.dk
Pia Krogh piakrogh474@gmail.com
Hanne Juul hannejuul@hotmail.com
Anette Nielsen ain@city.dk
Kurt Daner Keller kdk@learning.aau.dk
Hanne Daner Keller hdk@learning.aau.dk
Alaa Suleman alaa-suleman@hotmail.com
Trine Bang Pedersen trinebangpedersen@gmail.com

Madklub
Anette Nielsen 29723009 ain@city.dk
Iben Mogensen 30548394 iben-mogensen@hotmail.com
Astrid Olsen 30289223 astrid@urk-aalborg.dk
Ditte Eklund 60920618 ditte@urk-aalborg.dk
Alaa Suleman 31709920 alaa-suleman@hotmail.com
Martin 26161439 martincyrus@yahoo.com
Lisbeth Ravholt lisbethravholt@gmail.com

Gode og ”billige” aktiviteter omkring Kærby og omegn samt Aalborg
Kim Pors 21716944 kimpors@hotmail.com

Øvrige forslag til aktiviteter som blev foreslået på mødet:
– spil – sammen
– naturaktiviteter
– fiskeri
– deltagelse af lokale frivillige på Kommunens infomøder
– Skipperdagen d. 30. maj
– cykelkurser (asylforum har cykelværksted)
– kom forbi med kage
– sommerfest i Kærby
– Sct. Hans i Kærby
– Invitation til middag
– kontaktpersonordning
– Kærby Sport – fodboldevent
– indsamling legetøj mv.

 


Svar på indsigelser mod brug af Kærby Hvilehjem til flygtninge

[gview file=”https://usercontent.one/wp/wordpress.skippersamraadet.dk/wp-content/uploads/2015/04/Svar-på-indsigelse-til-uddeling.pdf?media=1674404472”]