Aalborg Sygehus / Rømersvej

Aalborg, d. 17. maj 2011

Hej alle Det er 100 år siden, at Amtssygehuset/den gamle hovedbygning på Sygehus Syd blev indviet. – Og hvorfor så markere det?

Den gamle hovedbygning er en af ”grundstenene” i Hobrovejskvarteret, og stadig den del af sygehuset, der arkitektonisk passer til det øvrige kvarter. Den har været truet af nedrivning, men med stærkt sammenhold i kvarteret og indsigelser lykkedes det at få den bevaret.

Rømersvej er det gamle parkanlæg til sygehuset – oprindelig en meget smuk park!

Som alle nok ved, har den været lånt ud som P-plads til sygehuset, mens Medicinerhuset blev bygget. Det er for længst færdigt, men P-aftalen mellem regionen og kommunen blev forlænget på ubestemt tid. Sideløbende har Rømersvej været arbejdsstation for kloakeringen. Det er overstået.

I Skipper Samrådet vil vi gøre en indsats for at undgå indhug i de grønne områder. Nu markerer vi med flagene, at tiden er inde til at få Rømersvej tilbage som grønt område – som mange gange lovet af de kommunale politikere.

Skulle du eller dine bekendte ligge inde med gode historier, fotos og lignende om sygehusets historie, så vil Skipperens Erindringsværksted gerne tage imod.

På vegne af

Bestyrelsen i Skipper Samrådet og Skipperens Erindringsværksted

Inger Tvorup

Relaterede artikler:

Artikel fra rn.dk – “Aalborg sygehus – 100 år med hospital på Hobrovej”

Avisartikel fra Nordjysk d. 16/5 – “Langt ude på landet”