Lokalplan 3-1-104 vedrørende Kærby Hvilehjem

Lokalplan 3-1-104 kan muliggøre en omdannelse af det tidligere plejehjem, Kærby Hvilehjem, til almene boliger. Kærby Hvilehjem har været anvendt som plejehjem indtil 2015, og der ønskes nu etableret ca. 28 almene boliger fordelt på 3 etager. Eksisterende bygning rives ned og en ny bygning opføres på samme byggefelt.Se vedhæftede lokalplan
http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5/…
Har du kommentarer, eller eventuelle indsigelser til projektet i hørings perioden, der løber indtil 30. marts, er du velkommen til, at rette henvendelse til Kærby Grundejerforening, eller Skipper Samrådet, der herefter vil koordinere et eventuelt samlet høringssvar.

AALBORGKOMMUNE.VIEWER.DKPLAN.NIRAS.DK