Deltag i infomøde om Vandbakken

Aalborg Vandværk har planer om at fraflytte Sønderbro 53, Vandbakken…
– Det er endnu ikke besluttet at opstarte planlægningen for, hvad der skal
være i stedet. Mødet er et informationsmøde om status og videre proces
for en eventuel planlægning.
Aalborg Vandværk vil informere om ideer til evt. placering af boliger i bun-
den af Vandbakken.
Aalborg Kommune vil endvidere på mødet give en kort status for lokalplan-
forslaget for Gl. Gugvej, som opfølgning på borgermødet i 2017.

Dagsorden 23. oktober 2018, kl. 17-18
Aalborghus Gymnasium, Festsalen
1) Velkomst ved rådmand Hans Henrik Henriksen
2) Aalborg Vandværks planer ved formand Lasse Frimand Jensen og
projektleder Lene Dokkedal
3) Spørgsmål
4) Status på lokalplan for Gl. Gugvej ved planlægger Anne Rodil
5) Afrunding og proces fremad ved rådmand Hans Henrik Henriksen
Tilmelding ikke nødvendig.
Har du yderligere spørgsmål, kan de rettes til planlægger Anne Rodil, tlf. 99312041 eller via
http://www.aalborg.dk/kontakt/kontakt-kommunen?cid=29187

 

Deltag i borgermødet
Tirsdag 23. oktober 2018
Aalborghus Gymnasium
kl. 17.00 – 18.00