Referat Generalforsamling i Skipper Samrådet d. 10. april 2018

Referat Generalforsamling i Skipper Samrådet d. 10. april 2018 Sted: UCN Hobrovej 85 Formand Inger Tvorup bød de 33 deltagere velkommen. Efter fællesangen blev årets Skipperpris tildelt Jens Neustrup Simonsen for hans indsats for flere store sager i området, først og fremmest kampen for Skipperens Idræts-og Foreningshus. Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Læs mere …

Lokalplan 3-1-104 vedrørende Kærby Hvilehjem

Lokalplan 3-1-104 kan muliggøre en omdannelse af det tidligere plejehjem, Kærby Hvilehjem, til almene boliger. Kærby Hvilehjem har været anvendt som plejehjem indtil 2015, og der ønskes nu etableret ca. 28 almene boliger fordelt på 3 etager. Eksisterende bygning rives ned og en ny bygning opføres på samme byggefelt.Se vedhæftede lokalplan http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5/… Har du kommentarer, Læs mere …

Kommende broforbindelser over jernbanen i Østerådalen

Uddrag af referat mellem Banedanmark, Aalborg Kommune og berørte lodsejere om kommende broforbindelser over jernbnen, 10. dec. 2017 Projektleder Jens Søgaard Nielsen (Banedanmark) orienterede kort om elektrificeringsprojektet og de forberedende arbejder, der ligger forud den egentlige elektrificering. Således bl.a. omhandlende ombygning og nedrivning af broer langs strækningen Aarhus – Lindholm for at skabe den fornødne Læs mere …